17 de març 2018

Santa Amància, la nena màrtir viatgera: Roma-Arenys de Mar-Santa Eugènia de Berga

A la capella – oratori privat del casal de Sala-d’heures, al municipi de Santa Eugènia de Berga (Osona) es conserva el cos de santa Amància (1). Es tracta de les restes momificades d’una nena, suposadament santa, que anteriorment havia estat venerada a Arenys de Mar. Tot i que encara hi ha moltes incerteses en el fil de la història, aquest cas d’un cos sant itinerant és exemple de molts d’altres que van sortir de Roma cap a terres catalanes.
El protagonista principal, i iniciador de la història, va ser un eclesiàstic de primer ordre. Antoni Pasqual i Lleu (Arenys de Mar, 7 de març de 1643 – Vic, 25 de juliol de 1704) era fill d’una nombrosa família benestant d’Arenys de Mar. El seu pare, Miquel Pasqual, era mestre d’aixa d’aquesta població marinera i es va casar amb Elisabet March. El casal familiar estava situat al carrer d’Avall.

Com que Antoni no era l’hereu, el van destinar a fer carrera eclesiàstica i el 1669 va obtenir el doctorat en Dret Canònic al col·legi de Sant Climent de Bolonya on va ocupar una càtedra d’aquesta matèria a la prestigiosa universitat d’aquesta ciutat.

El 10 de març de 1671 va ocupar els càrrecs de vicari general de Madrid i visitador eclesiàstic de Toledo. L’any següent va assumir la funció d’auditor i consultor jurídic del cardenal Portocarrero i va fer llarga estada a Roma fins a l’any 1680. A Girona, el 1682 i després d’un breu pas per Madrid, va fer funcions d’ardiaca tot i que havia estat nomenat sis anys abans. El 15 de gener de 1684 li va ser comunicat el nomenament com a bisbe de Vic on no va poder fer entrada fins el 12 d’abril de l’any següent a causa de la situació de guerra contra França. A l’edat de 61 anys, va morir al palau episcopal de la capital osonenca. Antoni Pladevall en diu que “fou un bisbe zelós i meticulós que es va preocupar com cap d’altre pel bon funcionament de la seva diòcesi fent editar els Rituals o Ordinaris per l’administració de sagraments, celebrant dos sínodes diocesans els anys 1685 i 1700 i sobre tot visitant les parròquies i donant encertats decrets pel bon funcionament seu, tant en l’aspecte espiritual com l’econòmic” i afegeix que “no se li escapava cap detall i les seves visites pastorals són sens dubte les més completes i útils per a conèixer l’estat de la diòcesi”(2).

De la seva estada a Roma, i de mans del mateix papa Climent X, va obtenir diverses relíquies. La primera va ser la de sant Fèlix que, per encàrrec seu, va ser dipositada en una urna a l’altar de Sant Josep (que la família considerava com a propi) i festejada cada 10 de juliol amb una processó fins al casal familiar. El 25 de setembre de 1675, va rebre de mans del pontífex les restes de sant Candi i santa Clemència.

El primer d’aquest mateix mes, l’1 de setembre de 1675, ja havia rebut les relíquies o cos de santa Amància, que havia estat extret del cementiri de Ciríaca de la via Tiburtina de Roma. L’acompanyava una lauda sepulcral amb la inscripció ReCESSIT in pace Amantia qvi vixit ann. x d. xxv; és a dir: “Va marxar en pau Amància, que visqué deu anys i vint-i-cinc dies”. L’autentificació de les restes va ser signada per Fra. Joseph Eusanius Aquilani de l’orde de Sant Agustí, bisbe de Porfira i prefecte de la sagristia del Palau Apostòlic fent constar que “sacrum corpus sive ossa corporis sanctae Christi martiri Amanticae repertum una cum vase sanguinis...”(3).

Des de Roma, Antoni Pasqual la va enviar al casal familiar del carrer d’Avall d’Arenys de Mar i fou dipositada, abans del 3 de novembre de 1679, a l’oratori privat on restaria durant més d’un segle.

El 12 d’octubre de 1810, el successor dels Pasqual, Miquel de Fontcuberta, va traslladar el cos a Vic on havia fixat la seva residència, temps abans, l’hereu de la família i nebot del bisbe Pasqual, Francesc Pasqual i Arnau. La situació bèl·lica amb els francesos devia aconsellar aquesta acció. De relíquies de la santa, però, ja n’havien arribat algunes restes, en concret un os, el 19 de novembre de 1707, que segons autèntica del 24 de juny de 1708 era destinada a ser venerada públicament al convent vigatà de Santa Teresa. Segons visites pastorals, a la primera meitat del segle XIX ja es veneraven a la capella de Sant Joan de Sala-d’heures.

Santa Amància va rebre devoció en aquest temple romànic osonenc, dins el conjunt de Sala-d’heures fins que va ser profanada el 1936 i el cos va ser traslladat a la capella interior del casal, dedicada a la Mare de Déu del Carme, que havia estat reformat uns anys abans (4).

Bibliografia:
1 Vegeu, especialment: Pons i Guri, Josep M. “Notícia biogràfica del bisbe Antoni Pasqual i Lleu”, Festes de Sant Zenon. Arenys de Mar: Impremta de Santa Maria, 1986 [s.p.]. Disponible en línia.
2 Pladevall, Antoni. “El Bisbat de Vic entre els anys 1685 i 1688”, Ausa, núm. 82 i 83, 1976, p. 44
3 M.T. “Les relíquies de santa Amància”, Butlletí del Centre Excursionista de Vic, 1922, núm. XLIV, p. 151
4 Benet, Albert; Pladevall, Antoni. “San Joan d’heures”, dins Catalunya romànica. Barcelona: Fundació Encilopèdia Catalana, vol. 3 (Osona II), p. 553

15 de març 2018

Santa Madrona, la patrona oblidada de Barcelona

La ciutat de Barcelona, al llarg de la seva història,  ha compartit una devoció preferent per tres figures de l’esfera celestial, considerant-les com a patrones. L’actual, la Mare de Déu de la Mercè, des de 1637; santa Eulàlia, des de l’edat mitjana; i santa Madrona. Aquesta darrera ha anat perdent importància, dins el patronatge barceloní, fins a pràcticament desaparèixer. És curiós constatar, però,  com durant segles la ciutat va compartir sense problemes el patronatge entre dues santes, Eulàlia i Madrona. D’alguna manera, s’hi veuen dues formes diferents de devoció: mentre que Eulàlia es trobava a la catedral, al centre de Barcelona, Madrona era mantinguda a l'exterior.


La santa vinguda per mar
La vida de santa Madrona es barreja entre la llegenda i algunes dades històriques de fràgil fonament. Només cal dir que no apareix en el martirologi romà. Tot i que la tradició la va fer filla de Barcelona, l’origen de la santa se situa a Tessalònica (Macedònia – Gràcia) on va ser martiritzada per la seva condició de cristiana al voltant de l’any 300.

La seva arribada a Barcelona forma part, també, del llegendari fabulós. Explica Joan Amades (1) que “la tradició conta que els cristians de Salònica anaven a adorar el cos de la santa i que els infidels, per tal de desbaratar-ne el culte, es van vendre el cos a uns mercaders francesos que es proposaren fer-hi negoci (...) Embarcaren el cos en una nau que anava cap a Marsella i van fer-se a la mar”. El mateix Amades apunta que una variant del relat diu que les restes de santa Madrona anaven adreçades, per un magnat oriental, al rei de França que es trobava malalt i que creia que es podria guarir amb la presència d’un cos sants. “Quan el vaixell passà per davant de Barcelona –diu l’insigne folklorista- va desencadenar-se un tràngol furiós que posà la nau en perill. El patró va atracar a la platja de Sant Bertran, just vers l’indret on s’esqueia l’ermita de Sant Fruitós, a la muntanya de Montjuic. Per tal d’evitar la pèrdua del cos sant, si la nau s’arribava a enfonsar, el van desembarcar i van dipositar-lo en l’esmentada ermita”. La narració diu que cada vegada que, un cop passat el temporal, volien retornar les restes santes al vaixell, es reprenia el mal temps i que, d’aquesta manera van interpretar que era el desig de la santa de restar a Barcelona. Això va passar, segons alguna referència gens segura, l’any 992.

Les relíquies i els seus diversos canvis d’emplaçament
Les relíquies de santa Madrona van ser objecte de diverses translacions dins la ciutat barcelonina. El seu cos, arribat a la ciutat sembla que va restar, durant força temps a l’ermita de Sant Fruitós situada a Montjuïc. Respecte aquesta capella, diu M. Lluïsa Ramos, que “sembla que al llarg del segle XVI l’advocació de sant Fruitós fou canviada per la se santa Madrona, tot i que a la muntanya de Montjuïc ja hi havia una capella ermitana dedicada a aquesta santa des de 1403. Tanmateix, alguns autors indiquen que el canvi d’advocació esmentat es produí al segle XV, centúria dins la qual desaparegué definitivament questa capella (2)”. És molt possible que el canvi d’advocació apuntat es degués, precisament, a la presència de les relíquies de la santa. I del sostre d’aquest modest edifici, recorda Amades, “en penjaven molts vaixells oferts per la gent de mar com a exvots en agraïment d’haver-la salvada [per invocació de la santa] de mals trànsits (3)”.D’aquest lloc primigeni, les restes de santa Mardona inicien un continuat canvi d’emplaçament (4). Per estat ruïnós de la capella, sembla ser que les relíquies van ser transportades l’església de Sant Pau del Camp. A mitjan segle XVI, el 1558, és inaugurada a Montjuïc mateix una església dedicada a la santa, que aviat seria centre conventual ocupat pels caputxins, on es situen les relíquies. Aquest edifici és destruït durant la guerra de Successió i les restes es guarden a la catedral on resten fins al 1723; aleshores es traslladen al convent dels caputxins dedicat precisament, a santa Madrona i situat a la zona de la plaça Reial.

La desamortització de 1835 va afectar aquesta construcció, que va donar pas a la plaça esmentada, i va ser desmantellat. És així com, per breu temps, les relíquies van estar a la parròquia de Sant Miquel, actualment desapareguda,. Artur Llopis recorda que “las relíquies van patir nous trasllats fins que els bisbe doctor Josep Maria de Urquinaona va fer construir un temple parroquial dedicat a la Santa, a la zona de Poble Sec, conegut amb el nom de ‘França Xica’ i que l’Ajuntament va cedir al nou temple les relíquies que guardava de la santa”. Després, per reformes d’aquesta darrera construcció, se’n va fer una de nova en el mateix Poble Sec inaugurada en els dies del ‘Exposició de 1888. “Poc després –recorda Llopis- l’Ajuntament va pagar una bella urna que acollir-hi, de manera digna, les relíquies de santa Madrona”. El 1909, per la Setmana Tràgica, l’església va ser cremada amb el seu ‘sant’ contingut.

Aleshores, semblava que qualsevol record físic de la patrona barcelonina havia desaparegut. Un ciutadà, anomenat Evelí Bulbena, va aparèixer amb una petita relíquia que, des d’aquell moment, va passar a rebre l’atenció dels antics devots de la Santa.


Mostres de devoció: rogatives per pluja i processó de pelegrines
La devoció barcelonina a santa Madrona, en segles passats, és fora de tot dubte. Els goigs que li són dedicats esmenten, en la seva entrada:

“Des del vostre baldaquí
vetlleu sobre Barcelona,
Volgueu Vós, Santa Madrona
que del Cel poguem gaudir”

Joan Amades (5) deia que Santa Madrona havia estat invocada contra l’eixut i que, en aquests casos, s’organitzava una processó que sortia de la catedral de la ciutat que anava a buscar les relíquies a la capella de Montjuïc; a la seu es feia una missa de rogatives i, posteriorment, santa Madrona era conduïda, de nou, a la seva capella de la muntanya. En alguns casos la pluja ja s’havia fet present en el mateix transcurs del recorregut.

La intercessió de santa Madrona va ser implorada fins a temps relativament recents. El 25 de febrer de 1896 va tenir lloc una missa per demanar pluja. El diari La Vanguardia de l’endemà ho explicava així: “Ayer se celebró la función de rogativas para que llueva, por acuerdo é iniciativa del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, de Barcelona. A las diez de la manyana e clero de Santa Madrona trasladó las reliquias de esta Santa, á la iglesia de San Agustín, de donde salió después la procesión... (...) La procesión se dirigió á la Catedral, donde se celebró una misa á dos coros. Hasta que haya llovido lo suficiente para fecundar los campos permanecerán depositadas en la Catedral las reliquias de Santa Madrona (6)”.

Aquestes processons també es realitzaven en ocasió d’altres motius, interpretats com a dificultosos per a la ciutat. És així com, en temps de guerra, dels Segadors o de Successió, s’exposaven les relíquies a l’altar major de la catedral.

El 1563, la festa de Santa Madrona, 15 de març, va ser declarada ‘festa de precepte’ per a tots els barcelonins i era especialment celebrada per les dones. Amades (7) testificava que eren aquestes, especialment fadrines, les que sortien al carrer vestides de pelegrines amb una indumentària concreta: “[...] duien ample barret negre, amb una petxina cosida damunt la part davantera de l’ala, sostinguda enlaire, i aplanada a la copa del barret. Vestien roba llarga i tirada i esclavina a les espatlles, tot negre. Damunt e l’esclavina portaven unes quantes petxines més. Es cenyien el cos amb un cordó ben llarg. Duien a la mà una gaiata alta, amb una carbassa lligada part d’amunt”. Amb aquesta vestimenta feien diversos viatges, peregrinacions, des de l’església dels caputxins a l’antiga ermita de Sant Fruitós de Montjuïc. Era un dia en què, per la gran quantitat de dones que voltaven per la ciutat amb aquesta imatge es coneixia com ‘el dia de les pelegrines’.


Bibliografia:
1 Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 2001, v. 1, p. 890 - 891
2 Ramos i Martínez, M. Lluïsa. “Sant Fruitós de Montjuïc”. Dins: Catalunya romànica. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1992, v. 20, p. 42
3 Amades, Íbid; p. 891
4 Vegeu l’article de Llopis, Arturo. “Santa Marona, protectora de la ciudad” Dins: La Vanguardia espanyola, 14 de març de 1965, p. 49
5 Amades, Íbid; p. 892
La Vanguardia, 26 de febrer de 1896
7 Amades, Íbid; p. 892 – 893